კოოპერატივი ბეჩო

კოოპერატივი " ბეჩო" 2015 წელს ჩამოყალიბდა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ "ბეჩოში". კოოპერარატივში გაერთიანებულია 9 მეპაიე. მომავალში კოოპერატივი გეგმავს თავისი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანას.

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია

კოოპერატივი ბეჩო აწარმოებს  ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას ყოველგვარი დანამატებისა და ქიმიკატების გარეშე. კოოპერატივი ბეჩოს საქმიანობის სფეროებია: მეცხოველეობა, მებოსტნეობა, მეფიტკრეობა, ხმელი ხილი, თხილი, სასათბურე მეურნეობა.