შპს სოხუმის საინჟინრო სერვისი

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია

ავტო სერვისი, დიზელის მაღალი ძრავის წვის ტუმბოებისა და ელექტრონული

მოწყობილობების დიაგნოსტიკა- გამართვა.