ა(ა)იპ თანადგომა რძის გადამამუშავებელი საწარმო

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • მისამართი : წყალტუბოს რ-ონი, კოპიტნარის დასახ. სოფ ფარცხანაყანევი
  • ტელეფონი : 555 597 100
  • ელ.ფოსტა : kolbaia50@mail.ru

პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია

ყველის წარმოება