ააიპ თერნალი+ ჩაის გადამამუშავებელი სოციალური საწარმო

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირი ჩაის გადამამუშავებელი  (დამფასოებელი) სოციალური საწარმო "თერნალი+" დაფუძნდა 2011 წელს საწარმოს მიზანია იმერეთის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • მისამართი : ქ. ქუთაისი, გუგუნავას N1
  • ტელეფონი : +995 558 177 047
  • ელ.ფოსტა : zombre@mail.ru

პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია

ჩაის პროდუქციის დაფასოება, შეფუთვა.